20 Şubat, 2020, Perşembe
Anasayfa / Genel / Zorunlu Website Yeni Türk Ticaret Kanunu

Zorunlu Website Yeni Türk Ticaret Kanunu

Zorunlu Website Türk Ticaret Kanunu Zorunlu Website Yeni TÜRK TİCARET KANUNU ile 14 ŞUBAT 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni TÜRK TİCARET KANUNU'na göre her şirket bir web sitesi yaptırmak zorunda..   Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken zorunlu website sinin özellikleri nedir? Yeni Türk Ticaret Kanununda detaylı olarak bahsedilen web sitesi zorunluluğu şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlıyor. Zorunlu website si şirketin tüm resmi bilgilerinin yayınlanması gereken bir websitesi.   Bu nedenle şu özellikler ön plana çıkıyor: -Zorulu website tüm sermaye şirketleri için geçerli. -Zorunlu Website kolayca güncellenebilir olmalı. -Yeni Türk ticaret…

Makale Başlıkları

Review Overview

İmla Kuralları
Anlatım ve İfade
Yazı Düzeni
Konu Açıklığı

User Rating: 3.3 ( 1 votes)

Zorunlu Website Türk Ticaret Kanunu

Zorunlu Website Yeni TÜRK TİCARET KANUNU ile 14 ŞUBAT 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni TÜRK TİCARET KANUNU’na göre her şirket bir web sitesi yaptırmak zorunda..

 

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken zorunlu website sinin özellikleri nedir?

Yeni Türk Ticaret Kanununda detaylı olarak bahsedilen web sitesi zorunluluğu şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlıyor. Zorunlu website si şirketin tüm resmi bilgilerinin yayınlanması gereken bir websitesi.

 

Bu nedenle şu özellikler ön plana çıkıyor:

-Zorulu website tüm sermaye şirketleri için geçerli.

-Zorunlu Website kolayca güncellenebilir olmalı.

-Yeni Türk ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler, raporlar (Toplantı duyuruları, kararları, bilançolar gibi) zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.

-Web sitesi zorunluluğu bilgiye ulaşılması için konuldu. Bu amaçla web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple hizmet alınan firma ile bu konuda bir destek anlaşması yapılması hatta bu yükümlülükleri hizmet sağlayan firma ile paylaşılması zorunlu web sitesinin sürekli yayında olması için gerekli.

-Web sitesi ortakların uzaktan (il dışı ya da ülke dışından ) toplantılara katılması ve oy vermesi gibi esaslar üzerine kurulu olmalı. Yani görüntülü konuşma ve elektronik imzaya dayalı sistemlerin zorunlu web sitesi içinde olması gerekiyor.

-Zorunlu Website si kanundaki değişiklikleri de öngörecek , değişiklik yapılmaya uygun olmalı.

-Web sitesini sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmeli. Maliyet açısından web sitesi hem kanuni şartları hem de genel web sitesi oluşturma amaçlarını kapsamalı.

 

Zorunlu WebSite Yasasına Göre site içeriğinde neler olmalı?

Şirketin kanunen yapması gereken ilanlar

* Pay sahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar

* Yönetim kurulu toplantılarının yapılması ile ilgili gerekli belgelerin açıklanması

* Bu kurullara ilişkin davetlerin yapılması, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulması

* Pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü diğer konular Finansal Durum

* Finansal tablolar, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması

* Denetçilerin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin bildirimleri

 

 

Hiç Web Sitesi Yaptırmayan ya da Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Sermaye Şirketleri Ne Olacak?

Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde hiç web sitesi yaptırmayan ya da yasaya uygun web sitesi yaptırmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklar.

 

Bunun yanında; web sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklardan failler (bu kişilerden söz konusu fiili işleyenler) üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

 

14 Ocak 2011’de yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirketlere zorunlu website yasalaştı. Yeni Türk Ticaret Kanununa göre her şirket kanuna uygun web sitesi yaptırmak durumunda kalacak.

 

Yasaya uymayarak site yaptırmayan ya da eksik bilgiler içeren site yaptıranlara hapis ve para cezası uygulanacak.

– Yasa ile birlikte tüm sermaye şirketleri web sitesi yapmak,

– Yasada belirtilen şirket bilgilerinin güncel halini sitesine girmek,

– Zorunlu olacak bilgileri sürekli güncel tutmak zorundadır. 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan yasaya uymayarak site yaptırmayan ya da eksik bilgiler içeren ve halkı yanıltmaya yönelik olan site yaptıranlara hapis ve para cezası uygulanacak. 2012 Temmuz ayı yasanın yürürlüğe gireceği tarih olup, önümüzdeki zaman zarfı ise şirketlere tanınan süredir.

 

Peki yeni yasa neden getirildi?

Günümüzde internet en güçlü, kolay ve hızlı iletişim mecrası olmayı başarmıştır. İnsanlar aradıkları hizmetleri, ürünleri internet üzerinden bulup, kapısına kadar gelmesini isteyebilmekte, izlediği ve tanımak istediği şirketleri internet üzerinden takip edebilmekte. İletişim ve haberleşmede bu denli etkili olan internet, sermaye şirketleri için çok önemli konumdadır çünkü sermaye şirketleri çok ortaklı, iletişime ihtiyaç duyan, şirket içi olayların ve kararların kamuoyunu ve piyasaları ilgilendirdiği ve etkilediği yapılardır. Yeni yasa, sermaye şirketlerinin ortaklarını ve kamuoyunu şirketteki gelişmeler hakkında daha etkin biçimde bilgilendirmeye zorlamaktadır.

 

Yeni yasanın istediği web sitesi nasıl olmalıdır?

– Web siteniz olsun ya da olmasın yasa kriterlerini uyan bir site yapılması ya da var olan sitenin yasaya uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

– Yapılacak web sitesinin kolay kullanılır bir yönetici paneli olmalı ve bu sayede güncel bilgiler ve şirket içi durumlar hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

– Site sürekli erişime açık yani kesintisiz olmalıdır.

– Teknik yazılım ve barındırma desteği fatura ve sözleşme dahilinde kurumsal bir firmadan alınmalıdır. Aksi halde sitenin kurallara uygun yapılmadığı kabul edilecektir.

 

Web siteniz sizin imajınızdır bu yüzden site yaptırırken sadece yasada belirtilenleri kapsayan sınırlı bir yapı değil, şirketin kurumsal tanıtımını da yapacak profesyonel bir site olarak da kullanılmalıdır.

 

Hangi şirketlere web sitesi yaptırmak zorunlu hale geliyor?

Hangi Şirketler Web Sitesi Yapmak Zorunda Kalacaklar?

Sanıldığının aksine, tüm şirketler değil, sadece sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorundadırlar. Tasarıya göre sermaye şirketleri ise şunlardır:

– Anonim Şirketler

– Limited Şirketler

– Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

 

Dolayısıyla; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tasarıya uygun biçimde hazırlanmış, web sitelerine sahip olmak zorundadırlar.

 

Web sitesi zorunluluğu için için Dikkat edilmesi gerekenler?

-Zorunlu website için oluşturulacak yapının , Web sitenizin mutlaka yönetici panelli olmalı.

-Size kanunda yer alan bilgilerin neler olduğu ve nasıl yayınlanacağı konusunda eğitim verilmeli. -Sizin yapamayacak olduğunuz durumlarda tam destek almalısınız.

-Hizmet sağlayan firma kurumsal olmalı. Site adınızın kaybolması, 2li anlaşmazlıklarla el konulması, site yayınının süreli ya da süresiz durması gibi riskleri asla almayın. Hapis ve para cezaları kanunda açıkça belirtilmiştir.

-Web sitesi geliştirilebilir olmalı. Zorunlu website için istenecek yeniliklere cevap vermeli.

-Sadece web sitesi zorunluluğuna özel olabilir ancak gerekirse şirket tanıtımları için uygun olmalı.

 

Bu Yeni Tasarı Hangi Amaçla Web Sitesi Zorunluluğu Getiriyor?

Web sitesi, herkesin, her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni TTK tasarısı, web sitesini bu yüzden zorunlu kılmaktadır.

 

Şahıs şirketlerinde az sayıda ortak vardır ve bu ortaklar iletişim halindedirler. Bu yüzden şahıs şirketlerinin, ortaklarını web sitesi üzerinden bilgilendirmek gibi bir sorunları yoktur. Şahıs şirketlerinin ortaklarının yanında kamuyu bilgilendirmesi de beklenmemektedir. Çünkü, şahıs şirketleri, kamunun genelini ilgilendirmeyecek kadar küçük çaplıdır. Dolayısıyla şahıs şirketlerinin web sitesi yapmasının zorunlu kılınması anlamlı olmayacaktır. Bu şirketlerin web sitesi yapması, kamuyu aydınlatmak ya da ortakları bilgilendirmekten ziyade, şirket tanıtımı yapması demektir. Sermaye şirketlerinde çok sayıda -özellikle anonim şirketlerde milyonlara ulaşan sayıda- ortak mevcuttur. Ve bu şirketlerin sermayeleri de genellikle kamuyu ilgilendirebilecek kadar büyüktür. Sermaye şirketlerindeki gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanı etkileyebilir.

 

Sermaye şirketi ortaklarının çok sayıda olması; tamamının karar alıcı durumda olamaması ve tamamının şirket hakkında bilgi sahibi olamaması sonuçlarını doğurur. Ayrıca piyasayı etkileme güçleri yüksek olduğundan, bu şirketlerdeki gelişmeler kamuyu ilgilendirmektedir. İşte tasarının gerekçesi de tam olarak bu sorunları çözmek… Yani sermaye şirketlerinin ortaklarını ve kamuyu şirketteki gelişmeler konusunda daha etkin biçimde bilgilendirmeye zorlamak.

 

TÜRK TİCARET KANUNUNA TAM UYGUN WEBSİTESİ PAKETİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ

» MEVCUT WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU GETİREN YASA İLE TAM UYUMLUDUR.

» MEVCUT YASA İLE ZORUNLU WEB SİTESİ GÜNCELLENEBİLİR BİR WEB SİTESİ OLMALI.

» ŞİRKETLERE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU GETİREN YASAYA GÖRE SINIRSIZ DESTEK VE GELİŞTİRİLME ÖZELLİĞİ

» ZORUNLU WEB SİTESİ İÇİN SİZİN NELER YAPMANIZ İLE İLGİLİ EĞİTİM DOKÜMANTASYONU VE TOPLU EĞİTİMLER

» WEB SİTESİ ALT YAPISI SADECE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU DEĞİL TÜM PROFESYONEL WEB SİTESİ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR!

 

TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ !

 

SIKÇA SORULAN SORULAR ŞİRKETLERE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORULAR!

» Kanuna göre olması gereken zorunlu web sitesinin özellikleri nedir?

» Web sitesi zorunluluğu için için Dikkat edilmesi gerekenler?

» Zorunlu web sitesi için Sürekli güncelleme ve yayında kalması şart.

» Web sitesi zorunluluğu yasasına uymayanlara 3 ay hapis ve 100 gün para cezası

» Zorunlu Web sitesi ne zaman yürürlüğe giriyor

» Kanuni web sitesi için Sürekli Destek önemli!

» Kanundaki değişiklikleri hemen alacağınız web siteye uygulayın

» Mevcut sitenizde zorunlu web sitesi yasasına göre neler yapmanız gerekli.

 

 

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 saylı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

 

Yukarıda da açıkça görüleceği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlere web sitesi hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Söz konusu web sitesinde ise bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunu bir kez daha yazacak olursak;

 

1) Şirketin sicil numarası

 

2) Ticaret Unvanı,

 

3) İşletmenin Merkezi,

 

4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı

 

5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.

 

İşte bu noktada Web sitesinin hazırlanması tek başına yeterli değildir. Bununla beraber web sitesinde bazı duyuruların yapılmasını ise Kanun zorunlu hale getirmiştir.

 

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

 

Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak.

 

Md.171 Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.

 

Bölünen şirketler alacaklarını internet sitesinde ilan edeceklerdir.

 

Md.174 Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.

 

Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılır

 

Md.198. Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir.

 

Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.

 

Md.353. Şirketlerde fesih davasının açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhâl ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilanı yapılan hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; internet sitesine koyar.

 

Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu internet sitesinde ilan olunur

 

Md.359. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

 

Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.

 

Md.399. Şirketin Denetçisi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

 

Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.

 

Md.414. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

 

ilanların tamamı için lütfen ziyaret ediniz ; http://www.ticaretkanunu.net/sermaye-sirketlerinin-acacaklari-internet-sitelerine-dair-yonetmelik/

Hizmet ve Destek Almak için Lütfen iletişime geçiniz.

Hakkında Ahmet Kolcu

Ahmet Kolcu , 1989 Gebze doğumlu olup İstanbulda ikamet etmektedir.

Bu Yazımı Okudunuz mu?

Sosyal Medya Uzmanı Hangi Özellikte Olmalı

Makale Başlıkları1 Sosyal Medya Uzmanı Hangi Özelliklere Sahip Olmalı ?2 Review Overview2.0.0.1 İmla Kuralları2.0.0.2 Anlatım …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir